Home Page                                           मराठी

Name : RAVI PUNDALIK CHAUDHARI
Address : A 302, Amit Samrudhi, 1204/23 opp. Balgandharva,
Behind Pizza Hut, J.M. Road Pune:- 411 004
Phone No : Office:(020)25530099/25669090
Mobile No : 09822435090, 09922431974
E-mail : ravichaudahri24@gmail.com ,
ravipune24@gmail.com
Website : www.ravichaudhari.net
www.mahatmaphule.com
www.dreamjobspune.com
www.nokrii.com
Birth Date : 14th Jan 1962
Education : Electronics & Computer Engineer,
Dip in Journalism
Business : Dreams Telefilms & Publication Pvt. Ltd.
Prince Electronics & Computers
Event Management (Cultural, Social & Sports)
Dreams Placement

 

Name : GAYATRI RAVI CHAUDHARI
Address : A 302, Amit Samrudhi, opp. Balgandharva,
near Pizza Hut, J.M. Road Pune:- 411 004
Phone No : Office:(020)25530099/25669090
Mobile No : 09922431975
E-mail : gayatrichaudhari9@gmail.com
Website : www.ravichaudhari.net
www.dreamjobspune.com
Birth Date : 8th JUNE 1977
Education : B.Com, D.B.M., M.M.S, G.D.& C.A.
Business : Pune Sanskruti Vaibhav Trust Ltd.
Dreams Placement
Pratishthan - Diwali Magazine
Account Consultancy
Event Management (Cultural, Social & Sport)

चालू घडामोडी

येत्या अधिवेशनात पुन्हा महिला आरक्षण

या ओळींचे महत्व आज देखील सातत्याने जाणवते. समाजात अनेक चांगल्या गोष्टी घडत आहेत. बदल होत आहेत व त्या पैकी काही चांगले बदल देखील आहेत. असे असले तरी अनेक आव्हाने व संकटे यांची विघातक शक्ती देखील परिस्थिती अवघड करताना दिसत आहे. आता पर्यंत माझ्या सामाजिक व राजकीय कामामध्ये आपण विविध माध्यमातून भेटत आलो व भेटत राहू.

आजचा दिनविशेष

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना विनम्र अभिवादन

या ओळींचे महत्व आज देखील सातत्याने जाणवते. समाजात अनेक चांगल्या गोष्टी घडत आहेत. बदल होत आहेत व त्या पैकी काही चांगले बदल देखील आहेत. असे असले तरी अनेक आव्हाने व संकटे यांची विघातक शक्ती देखील परिस्थिती अवघड करताना दिसत आहे.

येणाऱ्या योजना

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना

या ओळींचे महत्व आज देखील सातत्याने जाणवते. समाजात अनेक चांगल्या गोष्टी घडत आहेत. बदल होत आहेत व त्या पैकी काही चांगले बदल देखील आहेत. असे असले तरी अनेक आव्हाने व संकटे यांची विघातक शक्ती देखील परिस्थिती अवघड करताना दिसत आहे. आता पर्यंत माझ्या सामाजिक व राजकीय कामामध्ये आपण विविध माध्यमातून भेटत आलो व भेटत राहू.